Капітальні інвестиції у Луганській області за видами економічної діяльності за січень–вересень 2017 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1782701

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

788036

44,2

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

786502

44,1

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

1534

0,1

Рибне господарство

03

Промисловість

B+C+D+E

310956

17,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

20191

1,1

Переробна промисловість

C

220442

12,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

57083

3,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

13240

0,7

Будівництво

F

71982

4,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

21693

1,2

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

14445

0,8

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

20488

1,1

Наземний і трубопровідний транспорт

49

Водний транспорт

50

968

0,1

Авіаційний транспорт

51

2

2

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

2

2

Поштова та кур'єрська діяльність

53

389

0,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2

2

Тимчасове розміщування

55

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

2

2

Інформація та телекомунікації

J

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

1385

0,1

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

28805

1,6

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

22651

1,3

Фінансова та страхова діяльність

K

2

2

Операції з нерухомим майном

L

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

12347

0,7

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

352331

19,8

Наукові дослідження та розробки

72

49076

2,8

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

101009

5,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

N

8791

0,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

Освіта

P

1782701

100,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

788036

44,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

786502

44,1

Надання інших видів послуг

S

1534

0,1

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

            2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.