Капітальні інвестиції у Луганській області за видами активів

за січень–вересень 2017 року1

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 у фактичних цінах, тис.грн

 у фактичних цінах, тис.грн

Усього

1782701

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1771845

99,4

житлові будівлі

91931

5,2

нежитлові будівлі

271617

15,2

інженерні споруди

162112

9,1

машини, обладнання та інвентар

947412

53,1

транспортні засоби

223012

12,5

земля

287

0,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

18688

1,0

інші матеріальні активи

56786

3,2

інвестиції у нематеріальні активи

10856

0,6

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

8621

0,4

права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

991

0,1

_____________

1  Дані можуть бути уточнені.