Капітальні інвестиції у Луганській області за джерелами фінансування за січень - вересень 2015 року1

 

  

Освоєно (використано)  капітальних інвестицій

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1141831

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

26838

2,3

коштів місцевих бюджетів

80002

7,0

власних коштів підприємств та організацій

976928

85,6

кредитів банків та інших позик

20331

1,8

коштів іноземних інвесторів

-

-

коштів населення на будівництво житла

24025

2,1

інших джерел фінансування

13707

1,2

___________

1 Дані можуть бути уточнені.