Капітальні інвестиції у Луганській області за видами економічної діяльності за січень-грудень 2015 року1

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1826469

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

258038

14,1

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

256882

14,1

Лісове господарство та лісозаготівлі

1156

0,0

Рибне господарство

-

-

Промисловість

999441

54,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

443581

24,3

Переробна промисловість

506338

27,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

36580

2,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

12942

0,7

Будівництво

76370

4,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

26366

1,4

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

2

2

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

21061

1,1

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

2

2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

166475

9,1

Наземний і трубопровідний транспорт

8953

0,5

Водний транспорт

-

-

Авіаційний транспорт

-

-

Складське господарство та допоміжна  діяльність у сфері транспорту

157522

8,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

3242

0,2

Тимчасове розміщування

2

2

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

2

2

Інформація та телекомунікації

318

0,0

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

127

0,0

Телекомунікації (електрозв'язок)

2

2

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

2

2

Фінансова та страхова діяльність

2

2

Операції з нерухомим майном

998

0,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

17735

1,0

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

12797

0,7

Наукові дослідження та розробки

2

2

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

20905

1,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

186343

10,2

Освіта

20298

1,1

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

46871

2,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2860

0,2

Надання інших видів послуг

2

2

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2Дані вилучено з метою забезпечення вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.