Капітальні інвестиції у Луганській області за видами активів за січень – вересень 2015 року1

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1141831

100,0

інвестиції в матеріальні активи

1129259

98,9

житлові будівлі

46205

4,0

нежитлові будівлі

79579

7,0

інженерні споруди

250878

22,0

машини, обладнання та інвентар

635718

55,7

транспортні засоби

54948

4,8

земля

2

2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

2

2

інші матеріальні активи

42363

3,7

інвестиції в нематеріальні активи

12572

1,1

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

7563

0,7

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

4718

0,4

___________

1Дані можуть бути уточнені.

2Дані вилучено з метою забезпечення вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  інформації.