Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень – червень 2012 року
  Освоєно (використано)
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 3108605 100,0
у тому числі за рахунок    
коштів державного бюджету 103084 3,3
коштів місцевих бюджетів 133666 4,3
власних коштів підприємств та організацій 2631210 84,7
кредитів банків та інших позик 105997 3,4
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 114713 3,7
інших джерел фінансування 19935 0,6