Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень – червень 2012 року
  Освоєно (використано)
тис.грн. у % до
січня–червня 2011 року загального обсягу
Усього 3108605 135,5 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 148111 203,3 4,8
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 147536 204,7 4,8
лісове господарство та пов'язані з ним послуги 575 73,8 0,0
Рибальство, рибництво
Промисловість 2324025 129,6 74,8
добувна промисловість 1279133 128,1 41,2
переробна промисловість 939370 133,3 30,2
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 105522 120,3 3,4
Будівництво 157837 222,6 5,1
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 154621 109,4 5,0
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 8876 228,8 0,3
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 97000 141,2 3,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 48745 70,1 1,6
Діяльність готелів та ресторанів 3990 185,9 0,1
діяльність готелів 1952 126,5 0,1
Діяльність транспорту та зв'язку 38286 205,4 1,2
діяльність наземного транспорту 26784 225,0 0,9
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 4638 173,0 0,1
діяльність пошти та зв'язку 6864 166,3 0,2
діяльність зв'язку 6864 166,3 0,2
Фінансова діяльність 980 165,2 0,0
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 122001 146,8 3,9
операції з нерухомим майном 42471 164,1 1,4
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 50912 614,8 1,6
діяльність у сфері інформатизації 785 173,9 0,0
дослідження і розробки 3427 71,6 0,1
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 24406 50,6 0,8
Державне управління 99981 156,2 3,2
Освіта 20991 171,1 0,7
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 22172 79,8 0,7
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 15610 254,3 0,5
санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 1811 136,5 0,1
діяльність громадських організацій 1 1 1
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 4722 234,2 0,1
надання індивідуальних послуг 8688 1846,0 0,3

__________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Примітка.Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату.