Структура капітальних інвестицій за січень – червень 2012 року
  Освоєно (використано)
тис.грн. з них на капітальний ремонт
Усього 3108605 319237
інвестиції в матеріальні активи 3068903 319236
житлові будівлі 151516 16965
нежитлові будівлі 391538 96658
інженерні споруди 514208 50024
машини, обладнання та інвентар 1621658 133764
транспортні засоби 185150 14592
земля 59463 х
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 17386 -
інші матеріальні активи 127984 7233
інвестиції в нематеріальні активи 39702 ...1
програмне забезпечення та бази даних 18474 ...1
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 3636 -

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".