Вартість основних засобів за видами економічної діяльності у 2007 році
  Наявність на кінець року, у фактичних цінах; млн. грн. Ступінь зносу (%)
первісна (переоцінена) вартість залишкова вартість
Всього 84238,4 39531,0 53,5
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 1842,9 975,1 47,1
  сільське господарство, мисливство та пов’язані з нимипослуги 1813,8 963,5 46,9
лісове господарство та пов’язані з ним послуги 29,1 11,6 60,0
рибальство, рибництво 5,4 1,6 70,0
промисловість 35089,5 19023,2 45,8
добувна 13248,3 8159,8 38,4
переробна 17992,6 9267,1 48,5
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3848,6 1596,3 58,5
будівництво 955,0 543,2 43,1
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1844,6 1171,5 36,5
діяльність готелів та ресторанів 650,1 328,1 49,5
діяльність транспорту та зв'язку 17325,5 3960,7 77,1
фінансова діяльність 582,3 426,4 26,8
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 20009,9 10281,5 48,6
державне управління 1107,1 509,0 54,0
освіта 1903,2 701,6 63,1
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1168,2 454,2 61,1
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 1015,9 416,1 59,0
______________

Дані наводяться з урахуванням вартості житлових будинків, що перебувають в особистій власності населення.