Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-червень 2010 року

Щоквартальна інформація
  Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в  основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 1 1897615 100,0 1378816 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 29419 1,6 28236 2,0
коштів місцевих бюджеті в 23739 1,3 16281 1,2
власних коштів п ідприємств та організацій 1558911 82,2 1099549 79,7
кредитів банкі в та інших позик 228325 12,0 177529 12,9
коштів іноземних інвесторів 2 ... 2 ... 2 ... 2 ... 2
коштів населення на будівництво власних квартир 2 ... 2 ... 2 ... 2 ... 2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 50320 2,7 50320 3,6
інших джерел ф інансування 2568 0,1 2568 0,2

 

_______________

1 Починаючи зі звіту за I квартал 2010 року до обсягу показників не включається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".