Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-червень 2010 року
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал
    тис.грн. у % до
   січня-березня 2009 р.     загального обсягу
Усього 1 1553425 97,8 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 70164 88,0 4,5
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 70116 88,0 4,5
лісове господарство та пов'язані з ним послуги 48 37,1 0,0
Рибальство, рибництво
Промисловість 1207283 108,3 77,7
добувна промисловість 769803 153,7 49,6
переробна промисловість 385931 73,3 24,8
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 51549 59,3 3,3
Будівництво 10578 44,0 0,7
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 69445 70,9 4,5
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 2885 32,4 0,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 31966 82,0 2,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 34594 69,0 2,2
Діяльність готелів та ресторанів 1619 21,0 0,1
діяльність готелів 874 68,5 0,1
Діяльність транспорту та зв'язку 67578 52,0 4,4
діяльність наземного транспорту 23391 134,2 1,5
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 11388 96,2 0,7
діяльність пошти та зв'язку 32799 32,6 2,1
діяльність зв'язку 32182 32,7 2,1
Фінансова діяльність 5330 47,6 0,3
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 90081 97,5 5,8
операції з нерухомим майном 82440 100,3 5,3
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 4245 134,8 0,3
діяльність у сфері інформатизації 93 46,4 0,0
дослідження і розробки 460 39,7 0,0
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 2843 49,9 0,2
Державне управління 5151 51,9 0,3
Освіта 1226 33,6 0,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 20271 283,4 1,3
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 4699 44,8 0,3
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 221 5,6 0,0
діяльність громадських організацій 2 ... 2 ... 2 ... 2
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 3330 62,0 0,2
надання індивідуальних послуг 559 195,0 0,0

_____________

1 До обсягу показника уключається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".