Капітальні інвестиції за січень-червень 2010 року
  Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 1 1897615 100,0
у тому числі    
інвестиції у матеріальні активи 2 1881921 99,2
з них    
інвестиції в основний капітал 1378816 72,7
з них    
капітальне будівництво 507885 26,8
машини, обладнання та транспортні засоби 859612 45,3
земля 2 3812 0,2
існуючи будівлі та споруди 2 42867 2,3
нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва 2 2244 0,1
довгострокові біологічні активи тваринництва 3 6074 0,3
інші необоротні матеріальні активи 101581 5,3
капітальний ремонт 346527 18,3
інвестиції у нематеріальні активи 15694 0,8

___________

1 Починаючи зі звіту за I квартал 2010 року до обсягу показників не включається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.

2 Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато у 2009 році.

3 Починаючи з 2009 року, змінено назву показника (попередня назва - "витрати на формування основного стада").