Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-червень 2009 року
  Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Всього 1847657 100,0 1438599 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 61318 3,3 58682 4,1
коштів місцевих бюджетів 32046 1,7 20675 1,4
власних коштів підприємств та організацій 1566764 84,8 1212066 84,3
коштів іноземних інвесторів 47486 2,6 24717 1,7
коштів інвестиційних фондів 5794 0,3 5794 0,4
коштів населення на будівництво власних квартир 4179 0,2 4179 0,3
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 28897 1,6 28897 2,0
кредитів банків та інших позик 91844 5,0 74260 5,2
інших джерел фінансування 9329 0,5 9329 0,6