Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-червень 2009 року
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал
тис.грн. у % до
січня-березня 2008 р. загального обсягу
Всього 1438599 37,1 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 72712 27,7 5,1
     Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 72595 27,7 5,1
     Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 117 13,5 0,0
Рибальство, рибництво
Промисловість 1009437 35,8 70,2
     Добувна промисловість 453830 66,2 31,5
     Переробна промисловість 477123 23,2 33,2
     Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 78484 103,0 5,5
Будівництво 22004 51,8 1,5
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 88349 68,7 6,1
     Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 8019 31,2 0,5
     Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 35504 77,1 2,5
     Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 44826 78,7 3,1
Діяльність готелів та ресторанів 6999 69,6 0,5
     діяльність готелів 1170 51,5 0,1
Діяльність транспорту та зв’язку 116863 43,0 8,1
     Діяльність наземного транспорту 15669 17,8 1,1
     Діяльність водного транспорту 
     Діяльність авіаційного транспорту
     Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 10102 62,5 0,7
     Діяльність пошти та зв’язку 91092 55,2 6,3
         діяльність зв’язку 89067 54,3 6,2
Фінансова діяльність 10247 42,7 0,7
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 83564 34,3 5,8
     Операції з нерухомим майном 74236 34,9 5,1
     Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 2889 16,7 0,2
     Діяльність у сфері інформатизації 184 56,3 0,0
     Дослідження і розробки 1063 47,7 0,1
     Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 5192 47,0 0,4
Державне управління 8982 74,2 0,6
Освіта 3323 38,8 0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6555 56,4 0,5
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 9564 24,1 0,7
     Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 3631 128,5 0,3
     Діяльність громадських організацій 782 23,8 0,1
     Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 4888 14,6 0,3
     Надання індивідуальних послуг 263 114,0 0,0