Капітальні інвестиції за січень-червень 2009 року
  Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 1847657 100,0
  у тому числі    
  інвестиції в матеріальні активи 1826059 98,8
       інвестициції в основний капітал 1438599 77,9
       капітальний ремонт 284062 15,4
  інвестиції в нематеріальні активи 21598 1,2