Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-червень 2008 року
  Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Всього 3844316 100,0 3315933 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 206218 5,4 195318 5,9
коштів місцевих бюджетів 62267 1,6 28563 0,9
власних коштів підприємств та організацій 3024884 78,7 2586444 78,0
коштів іноземних інвесторів 87536 2,3 56621 1,7
коштів інвестиційних фондів 36416 0,9 36416 1,1
коштів населення на будівництвовласних квартир 6707 0,2 6707 0,2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 114496 3,0 114496 3,5
кредитів банків та інших позик 301159 7,8 286735 8,6
інших джерел фінансування 4633 0,1 4633 0,1