Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-червень 2008 року
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал
тис.грн. у % до
січня-червня 2007 р. загального обсягу
Всього 3315933 80,4 100,0
     Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 226944 317,9 6,8
     Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 226194 319,5 6,8
     Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 750 127,3 0,0
Рибальство, рибництвов1 1 1 1
Промисловість 2410214 72,8 72,7
     Добувна промисловість 583672 88,0 17,6
     Переробна промисловість 1760931 67,9 53,1
     Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 65611 123,1 2,0
Будівництво 36617 117,8 1,1
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 110255 68,9 3,3
     Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 21963 105,4 0,6
     Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 39567 68,6 1,2
     Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 48725 59,8 1,5
Діяльність готелів та ресторанів 8609 127,4 0,3
     діяльність готелів 1950 97,1 0,1
Діяльність транспорту та зв’язку 232233 91,5 7,0
     Діяльність наземного транспорту 75590 80,2 2,3
     Діяльність водного транспорту
     Діяльність авіаційного транспорту1 1 1 1
     Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 13542 103,8 0,4
     Діяльність пошти та зв’язку 140946 96,6 4,3
         діяльність зв’язку 140094 96,5 4,2
Фінансова діяльність 20714 127,1 0,6
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 207610 89,0 6,3
     Операції з нерухомим майном 180971 81,9 5,5
     Здавання в оренду власного нерухомого майна 137086 95,3 4,1
     Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 14921 277,1 0,4
     Діяльність у сфері інформатизації 282 92,8 0,0
     Дослідження і розробки 1921 98,1 0,1
     Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 9515 210,1 0,3
Державне управління 10414 83,6 0,3
Освіта 7361 97,9 0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 9997 82,9 0,3
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 34825 270,8 1,1
     Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 2437 512,0 0,1
     Діяльність громадських організацій 2885 139,0 0,1
     Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 29304 286,6 0,9
     Надання індивідуальних послуг 199 239,8 0,0

______________

1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.