Капітальні  інвестиції за січень-червень 2008 року
  Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Капітальні інвестиції 3844316 100,0
в т.ч.    
інвестиції в основний капітал 3315933 86,3
витрати на інші необоротні матеріальні активи 125210 3,3
витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт) 381840 9,9
інвестиції в нематеріальні активи 15578 0,4
витрати на формування основного стада 5755 0,1