Архів: 2013
Індекси будівельної продукції за видами у січні–червні 2013 року
(відсотків)
  Січень–травень 2013р. до січня–травня 2012р.
(уточнені дані)
Січень–червень 2013р. до січня–червня 2012р.
Будівництво 97,1 95,5
Будівлі 91,6 88,5
з них    
житлові 99,1 111,3
нежитлові 90,2 84,6
Інженерні споруди 99,9 99,1

______________________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.