Обсяг виконаних будівельних робіт у січні–червні 2013 року
  Тис.грн. У % до загального обсягу
Будівництво 648522 100,0
Будівлі 203768 31,4
з них    
житлові 36668 5,6
нежитлові 167100 25,8
Інженерні споруди 444754 68,6

________________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.