Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-березень 2008 року
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал
тис.грн. у % до
січень-березень 2006 р. загального обсягу
Всього 1465369 78,6 100,0
     Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 71989 220,5 4,9
     Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 71513 220,2 4,9
     Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 476 276,7 0,0
Рибальство, рибництвов1 1 1 1
Промисловість 1127863 73,9 77,0
     Добувна промисловість 230965 90,3 15,8
     Переробна промисловість 878387 70,1 59,9
     Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 18511 108,7 1,3
Будівництво 13790 118,1 0,9
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 53009 94,3 3,6
     Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 8573 117,4 0,6
     Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 18331 75,5 1,3
     Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 26105 106,0 1,8
Діяльність готелів та ресторанів 4586 240,8 0,3
     діяльність готелів 1007 588,9 0,1
Діяльність транспорту та зв’язку 77472 69,9 5,3
     Діяльність наземного транспорту 42169 133,5 2,9
     Діяльність водного транспорту 
     Діяльність авіаційного транспорту
     Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 4313 163,9 0,3
     Діяльність пошти та  зв’язку 30990 40,5 2,1
     діяльність зв’язку 30795 40,4 2,1
Фінансова діяльність 9925 118,1 0,7
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 82060 77,7 5,6
     Операції з нерухомим майном 69461 68,6 4,7
     Здавання в оренду власного нерухомого майна 52036 81,2 3,6
     Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 5766 262,9 0,4
     Діяльність у сфері інформатизації 158 90,3 0,0
     Дослідження і розробки 1309 389,6 0,1
     Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 5366 324,8 0,4
Державне управління 4335 87,1 0,3
Освіта 2688 401,9 0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4424 133,2 0,3
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 13193 384,9 0,9
     Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 2316 1544,0 0,2
     Діяльність громадських організацій 1074 2065,4 0,1
     Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 9798 304,1 0,7
     Надання індивідуальних послуг 1 1 1

_______________

1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.