Капітальні інвестиції за видами активів у січні–червні 2021 року1
 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

1504739

100,0

інвестиції в матеріальні активи

1499240

99,6

будівлі житлові

23781

1,6

будівлі нежитлові

158382

10,5

інженерні споруди

123440

8,2

машини, обладнання та інвентар

927763

61,7

транспортні засоби

208734

13,9

земля

к

к

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

к

к

інші матеріальні активи

47254

3,1

інвестиції в нематеріальні активи

5499

0,4

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

3915

0,3

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації