Капітальні інвестиції за видами активів у січні–червні 2020 року1
 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

733750

100,0

інвестиції в матеріальні активи

727522

99,2

будівлі житлові

18939

2,6

будівлі нежитлові

93850

12,8

інженерні споруди

53426

7,3

машини, обладнання та інвентар

391059

53,3

транспортні засоби

109414

14,9

земля

527

0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

11630

1,6

інші матеріальні активи

48677

6,6

інвестиції в нематеріальні активи

6228

0,8

з них

 

 

права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3928

0,3

програмне забезпечення та бази даних

2300

0,5

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.