Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

  2010 2011 2012
 

 

 

 

Усього 5645975 6979673 8222557
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 256648 310620 493922
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 255079 307450 490679
лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1569 3170 3243
Рибальство, рибництво 1 1
Промисловість 3650330 4650178 5363234
Добувна промисловість 1894260 2578092 2647554
Переробна промисловість 1549266 1801953 2390371
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 206804 270133 325309
Будівництво 298054 339187 444501
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 393528 444065 509997
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 18805 24702 26613
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 226517 260171 363354
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 148206 159192 120030
Діяльність готелів та ресторанів 5813 7901 17613
діяльність готелів 3789 3600 11035
Діяльність транспорту та зв'язку 47957 127253 144665
діяльність наземного транспорту 26308 97341 85086
діяльність авіаційного транспорту … 1
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 9991 15100 29848
діяльність пошти та зв'язку 11658 14812 20727
Фінансова діяльність 2236 7339 48402
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 392183 311952 340964
операції з нерухомим майном 171619 98051 139129
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 23882 37533 36421
діяльність у сфері інформатизації 2174 1256 2166
дослідження та розробки 10399 7902 7370
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 184109 167210 155878
Державне управління 374323 555561 625139
Освіта 52423 35763 44705
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 152698 150649 131846
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 19739 39205 57550
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 7951 5993 22592
діяльність громадських організацій 1 1 2562
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 10064 29674 22184
надання індивідуальних послуг 517 1882 10212

__________________________

1Згідно із Законом України „Про державну статистику” інформація конфіденційна.

Примітка.Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.