Капітальні інвестиції за видами активів за 2010–2020 роки

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

20141

20151

20161

20171

20181

20191

20201

Усього

5645975

6979673

8222557

11369333

5222584

2060105

4122191

3329763

3219250

3357465

3259085

інвестиції в матеріальні активи

5600920

6893195

8148716

11300329

5170856

2030020

4098665

3312134

3191597

3310686

3199207

будівлі житлові

334782

280831

430577

458310

101056

137771

169746

201693

159689

109915

64379

будівлі нежитлові

794112

1092248

1349629

961583

306419

213018

114351

677604

522009

727192

714184

інженерні споруди

1102222

1368418

1546066

2101489

1518685

656118

325443

341817

454961

514909

399238

машини, обладнання та інвентар

2828369

3530303

3934357

7080720

2951333

796688

744991

1511659

1500514

1385713

1388301

транспортні засоби

195843

394456

421603

374354

105690

124981

2012654

443130

424250

365255

408565

земля

9574

4660

130442

10251

5099

2660

706320

558

556

2733

10209

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

32608

17438

30849

28747

24597

26190

1397

25319

24853

34349

25920

інші матеріальні активи

303410

204841

305193

284875

157977

72594

23763

110354

104765

170620

188411

інвестиції в нематеріальні активи

45055

86478

73841

69004

51728

30085

23526

17629

27653

46779

59878

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права (уключаючи розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів), патенти, ліцензії, концесії тощо2

3333

12977

14363

11909

10884

15795

2406

1849

8750

33660

601

програмне забезпечення та бази даних

24541

56237

28870

23719

13051

11591

18470

10762

6926

8864

13214

____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій або Луганській області.

2 Дані за 2010-2019 роки уточнено.