Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності

  2011 2012
     
Усього 114,6 123 ,6
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 130,8 194,3
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 130,5 195,2
лісове господарство та пов'язані з ним послуги 191,3 91,7
Рибальство, рибництво
Промисловість 113,7 121,7
Добувна промисловість 136,8 104,8
Переробна промисловість 89,8 148,6
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 99,4 135,6
Будівництво 96,9 120,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 97,7 145,8
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 137,3 129,9
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 92,9 265,3
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 98,3 64,0
Діяльність готелів та ресторанів 115,1 315,6
діяльність готелів 94,1 343,3
Діяльність транспорту та зв'язку 197,8 108,4
діяльність наземного транспорту 274,8 96,8
діяльність авіаційного транспорту
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 116,2 135,1
діяльність пошти та зв'язку 97,5 153,1
Фінансова діяльність 97,8 1351,8
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 68,2 138,8
операції з нерухомим майном 56,6 157,9
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 160,3 455,5
діяльність у сфері інформатизації 58,8 77,8
дослідження та розробки 199,9 78,8
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 67,7 92,4
Державне управління 147,1 113,6
Освіта 62,3 141,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 288,1 59,6
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 275,5 81,4
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 506,9 115,8
діяльність громадських організацій 1 38 ,0
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 285,5 48,0
надання індивідуальних послуг 82,9 1629,6

__________________________

1Згідно із Законом України „Про державну статистику” інформація конфіденційна.

Примітка.Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.