Архів: 2013
Індекси будівельної продукції за видами у січні–травні 2013 року
(відсотків)
  Січень–квітень 2013р. до січня–квітня 2012р.
(уточнені дані)
Січень–травень 2013р. до січня–травня 2012р.
Будівництво 100,9 96,5
Будівлі 104,0 92,0
з них    
житлові 100,9 99,8
нежитлові 104,6 90,6
Інженерні споруди 99,4 98,7

______________________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.