Обсяг виконаних будівельних робіт у січні–травні 2013 року
  Тис.грн. У % до загального обсягу
Будівництво 511162 100,0
Будівлі 164882 32,3
з них    
житлові 26174 5,1
нежитлові 138708 27,2
Інженерні споруди 346280 67,7

_________________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.