Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2014 року
  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 2484161 100,0
у тому числі за рахунок    
коштів державного бюджету 6117 0,3
коштів місцевих бюджетів 14927 0,6
власних коштів підприємств та організацій 2132690 85,9
кредитів банків та інших позик 290268 11,7
коштів іноземних інвесторів 1 1
коштів населення на будівництво власних квартир 8406 0,3
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 23158 0,9
інших джерел фінансування 8558 0,3

_______________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.