Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (КВЕД-2010)

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

20141

20151

20161

20171

Усього

5645975

6979673

8222557

11369333

5222584

2060105

4122191

3329763

Сільське, лісове та рибне господарство

259147

311768

483512

420562

199654

286640

1489631

1192983

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

254903

308189

480544

414784

199023

285442

1488210

1190591

Лісове господарство та лісозаготівлі

4201

3579

2949

5703

2

1198

1421

2392

Рибне господарство

2

2

75

2

Промисловість

3686171

4653637

5411023

7922443

4391753

1223309

1477648

457190

Будівництво

308465

338891

459005

546629

107558

78371

36885

126674

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

389202

443373

481088

1048691

135334

25878

50812

61616

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

9746

19295

14287

13444

2578

101

2

2

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

215990

260046

344675

897832

97588

24206

2

32903

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

163466

164032

122126

137415

35168

1571

16634

2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

35923

120318

120123

153453

202583

27250

21060

43329

Наземний і трубопровідний транспорт

25239

96819

77660

48712

15413

8498

10763

14210

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

2

2

2

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

10678

23439

33344

95649

187022

18752

29119

Поштова та кур'єрська діяльність

-

Тимчасове розміщування й організація харчування

6148

7901

14288

9133

2

2746

10297

2914

Тимчасове розміщування

3836

3816

11055

3963

1349

2

483

2173

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

2312

4085

3233

5170

1140

2

1272

741

Інформація та телекомунікації

16904

20583

25803

27316

5429

1563

734

1623

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

5081

5362

5824

10171

2319

851

133

728

Телекомунікації (електрозв'язок)

11470

14460

18336

14764

3006

2

405

2

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

353

761

1643

2381

104

2

2

2

Фінансова та страхова діяльність

2236

7339

48402

5721

535

149

11420

128

Операції з нерухомим майном

124269

81486

136488

111158

33785

24767

11420

115857

Професійна, наукова та технічна діяльність

202014

167796

154973

63927

37063

19552

30404

39460

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

185238

151157

125147

50497

32658

14810

24755

34217

Наукові дослідження та розробки

9961

7902

7064

8624

4257

4528

4632

4419

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

6815

8737

22762

4806

148

214

1017

824

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

32000

56584

67241

511910

34840

17937

28630

22883

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

382474

567108

624445

422501

46831

219268

713654

798222

Освіта

52590

36281

43951

27273

2422

50471

62689

108695

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

141307

138062

128591

78064

19819

75251

18492

288202

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5594

24996

20520

12354

1305

6727

11728

15196

Надання інших видів послуг

1531

3550

3104

8198

1184

226

2

2

___________

1  Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

             2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації".