Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2014 року

 

  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 2484161 100,0
інвестиції в матеріальні активи 2472907 99,5
житлові будівлі 35277 1,4
нежитлові будівлі 185542 7,5
інженерні споруди 415197 16,7
машини, обладнання та інвентар 1715531 69,0
транспортні засоби 44799 1,8
земля 1027 0,0
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 6248 0,3
інші матеріальні активи 69286 2,8
інвестиції в нематеріальні активи 11254 0,5
з них    
програмне забезпечення та бази даних 5577 0 ,2
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 3979 0,2