Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-березень 2011 року
  Освоєно (використано)1
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 948395 100,0 736166 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 3332 0,4 1637 0,2
коштів місцевих бюджетів 17563 1,9 10247 1,4
власних коштів підприємств та організацій 785154 82,8 614033 83,4
кредитів банків та інших позик 79322 8,4 47225 6,4
коштів іноземних інвесторів2 ...2 ... 2 ... 2 ... 2
коштів населення на будівництво власних квартир2 ... 2 ... 2 ... 2 ... 2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 19488 2,0 19488 2,6
інших джерел фінансування 35305 3,7 35305 4,8

_______________

1 Без ПДВ.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".