Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-березень 2011 року
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1
    тис.грн. у % до
   січня-березня 2010р.     загального обсягу
Усього 841702 99,4 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 24871 96,0 2,9
     сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 24637 92,5 2,9
     лісове господарство та пов’язані з ним послуги 234 1001,2 0,0
Рибальство, рибництво ...2 ...2 ...2
Промисловість 644804 96,0 76,6
     добувна промисловість 406610 92,2 48,3
     переробна промисловість 220931 104,4 26,2
     виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 17263 89,6 2,1
Будівництво 34670 1566,6 4,1
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 45137 163,0 5,4
     торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 2882 155,3 0,3
     оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 9042 108,1 1,1
     роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 33213 190,1 4,0
Діяльність готелів та ресторанів 2984 657,2 0,4
     діяльність готелів 1807 1110,5 0,2
Діяльність транспорту та зв’язку 24739 58,7 2,9
     діяльність наземного транспорту 11475 79,2 1,4
     діяльність водного транспорту
     діяльність авіаційного транспорту
     додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 2041 41,7 0,2
     діяльність пошти та зв’язку 11223 49,2 1,3
         діяльність зв’язку 10876 48,4 1,3
Фінансова діяльність 3949 161,2 0,5
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 33146 50,5 3,9
     операції з нерухомим майном 25551 42,3 3,0
     оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 3735 113,4 0,5
     діяльність у сфері інформатизації 198 537,9 0,0
     дослідження і розробки 888 469,3 0,1
     діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 2774 155,9 0,3
Державне управління 10715 1674,2 1,3
Освіта 2426 1757,8 0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 11485 191,5 1,4
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 2688 223,7 0,3
     санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 389 8737,6 0,1
     діяльність громадських організацій2 ...2 ...2 ...2
     діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 2032 350,0 0,2
     надання індивідуальних послуг 147 270,0 0,0

__________________

1 До обсягу показника уключається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".