Капітальні інвестиції за січень-березень 2011 року
  Освоєно (використано)1
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 948395 100,0
інвестиції у матеріальні активи 939148 99,0
з них    
інвестиції в основний капітал 736166 77,6
з них    
капітальне будівництво 297065 31,3
машини, обладнання та транспортні засоби 438913 46,3
земля 138 0,0
існуючи будівлі та споруди 5186 0,5
нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва 469 0,1
довгострокові біологічні активи тваринництва 1946 0,2
інші необоротні матеріальні активи 32986 3,5
капітальний ремонт 162257 17,1
інвестиції у нематеріальні активи 9247 1,0

___________

1 Без ПДВ.