Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-березень 2009 року
  Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Всього 801850 100,0 637828 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 5049 0,6 3579 0,6
коштів місцевих бюджетів 7810 1,0 4548 0,7
власних коштів підприємств та організацій 688733 86,0 542997 85,1
коштів іноземних інвесторів 21712 2,7 10657 1,7
коштів інвестиційних фондів - - - -
коштів населення на будівництво власних квартир 1686 0,2 1686 0,3
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 28519 3,5 28519 4,5
кредитів банків та інших позик 39012 4,8 36513 5,7
інших джерел фінансування 9329 1,2 9329 1,4