Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-березень 2009 року
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал
тис.грн. у % до
січня-березня 2008 р. загального обсягу
Всього 637828 35,7 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 35995 41,6 5,6
     Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 35943 41,8 5,6
     Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 52 9,1 0,0
Рибальство, рибництво
Промисловість 456731 33,2 71,6
     Добувна промисловість 178302 62,5 27,9
     Переробна промисловість 242236 22,7 38,0
     Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 36193 162,7 5,7
Будівництво 3356 20,2 0,5
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 54908 84,9 8,6
     Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 3332 31,8 0,5
     Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 23177 104,3 3,6
     Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 28399 88,7 4,5
Діяльність готелів та ресторанів 1526 27,2 0,2
     діяльність готелів 632 51,8 0,1
Діяльність транспорту та зв’язку 16561 17,6 2,6
     Діяльність наземного транспорту 5836 11,5 0,9
     Діяльність водного транспорту 
     Діяльність авіаційного транспорту
     Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 6431 119,3 1,0
     Діяльність пошти та  зв’язку 4294 11,4 0,7
         діяльність зв’язку 3192 8,5 0,5
Фінансова діяльність 6672 56,1 1,1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 52617 52,2 8,3
     Операції з нерухомим майном 47047 54,9 7,4
     Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 2810 40,7 0,5
     Діяльність у сфері інформатизації 117 61,8 0,0
     Дослідження і розробки 194 12,4 0,0
     Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 2449 38,0 0,4
Державне управління 3275 62,5 0,5
Освіта 1134 35,2 0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1615 30,2 0,3
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 3438 21,7 0,5
     Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 1547 55,7 0,2
     Діяльність громадських організацій 391 30,2 0,1
     Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 1495 12,7 0,2
     Надання індивідуальних послуг 5 83,5 0,0

__________________

1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.