Капітальні інвестиції за січень-березень 2009 року
  Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 801850 100,0
  у тому числі    
  інвестиції в матеріальні активи 794961 99,1
       інвестициції в основний капітал 637828 79,5
       капітальний ремонт 103435 12,9
  інвестиції в нематеріальні активи 6889 0,9