Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-березень 2011 року
  Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в  основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього1 6233304 100,0 4705409 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 372431 6,0 320946 6,8
коштів місцевих бюджетів 347607 5,6 214455 4,6
власних коштів підприємств та організацій 4492216 72,1 3270950 69,5
кредитів банків та інших позик 613651 9,8 495310 10,5
коштів іноземних інвесторів 2 38989 0,6 35415 0,8
коштів населення на будівництво власних квартир 2 ... 2 ... 2 ... 2 ... 2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 240114 3,9 240114 5,1
інших джерел фінансування 119726 1,9 119649 2,5

_______________

1 Починаючи зі звіту за I квартал 2010 року до обсягу показників не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".