Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2010 рік
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал
    тис.грн. у % до
    2009 р.     загального обсягу
Усього1 5409354 109,5 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 278851 122,4 5,2
     сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 277274 122,4 5,1
     лісове господарство та пов’язані з ним послуги 1577 111,8 0,1
Рибальство, рибництво ...2 ...2 ...2
Промисловість 3473955 106,6 64,2
     добувна промисловість 2147505 139,3 39,7
     переробна промисловість 1102114 76,9 20,4
     виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 224336 74,8 4,1
Будівництво 108752 121,0 2,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 305482 125,6 5,6
     торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 14117 32,5 0,3
     оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 207869 201,8 3,8
     роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 83496 86,8 1,5
Діяльність готелів та ресторанів 11379 32,8 0,2
     діяльність готелів 4893 203,2 0,1
Діяльність транспорту та зв’язку 440653 81,0 8,2
     діяльність наземного транспорту 111354 90,8 2,1
     діяльність водного транспорту 
     діяльність авіаційного транспорту ...2 ...2 ...2
     додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 229678 257,9 4,3
     діяльність пошти та  зв’язку 93823 31,5 1,7
         діяльність зв’язку 87244 29,9 1,6
Фінансова діяльність 40872 151,5 0,8
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 412479 125,1 7,6
     операції з нерухомим майном 359101 163,4 6,6
     оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 31204 36,7 0,6
     діяльність у сфері інформатизації 1574 203,9 0,0
     дослідження і розробки 1829 56,9 0,0
     діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 18771 148,0 0,4
Державне управління 39112 132,8 0,7
Освіта 37975 143,1 0,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 206378 255,7 3,8
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 53429 87,6 1,0
     санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів2 25161 77,0 0,5
     діяльність громадських організацій2 ...2 ...2 ...2
     діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 26166 104,2 0,5
     надання індивідуальних послуг 669 81,0 0,0

_____________

1 До обсягу показника уключається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".