Капітальні інвестиції за 2010 рік
  Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 1 6233304 100,0
у тому числі    
інвестиції у матеріальні активи 2 6180559 99,2
з них    
інвестиції в основний капітал 4705409 75,5
з них    
капітальне будівництво 1945532 31,2
машини, обладнання та транспортні засоби 2718351 43,6
земля 2 12031 0,2
існуючи будівлі та споруди 2 79845 1,3
нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва 2 34472 0,6
довгострокові біологічні активи тваринництва 3 17301 0,3
інші необоротні матеріальні активи 316972 5,1
капітальний ремонт 1014529 16,3
інвестиції у нематеріальні активи 52745 0,8

___________

1 Починаючи зі звіту за I квартал 2010 року до обсягу показників не включається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.

2 Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато у 2009 році.

3 Починаючи з 2009 року, змінено назву показника (попередня назва - "витрати на формування основного стада").