Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2008 рік
  Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Всього 10635764 100,0 8999653 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 816072 7,7 737975 8,2
коштів місцевих бюджетів 274757 2,6 141583 1,6
власних коштів підприємств та організацій 7970094 74,9 6692992 74,4
коштів іноземних інвесторів 223729 2,1 143688 1,6
коштів інвестиційних фондів 106631 1,0 106577 1,2
коштів населення на будівництво власних квартир 20450 0,2 20450 0,2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 282960 2,7 282960 3,1
кредитів банків та інших позик 909943 8,5 842300 9,4
інших джерел фінансування 31128 0,3 31128 0,3