Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2008 рік
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал
тис.грн. у % до
2007 р. загального обсягу
Всього 8999653 73,0 100,0
     Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 680984 146,1 7,6
     Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 677236 146,1 7,5
     Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 3748 146,2 0,1
Рибальство, рибництво1 ...1 ...1 ...1
Промисловість 6287965 70,6 69,9
     Добувна промисловість 1533654 75,6 17,0
     Переробна промисловість 3646520 58,2 40,5
     Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 1107791 287,5 12,3
Будівництво 135666 74,1 1,5
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 379163 44,1 4,2
     Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 62692 68,2 0,7
     Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 149653 48,1 1,7
     Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 166818 36,0 1,8
Діяльність готелів та ресторанів 27269 34,7 0,3
     діяльність готелів 3374 46,8 0,0
Діяльність транспорту та зв’язку 575744 64,6 6,4
     Діяльність наземного транспорту 167710 70,1 1,9
     Діяльність водного транспорту
     Діяльність авіаційного транспорту1 ...1 ...1 ...1
     Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 55746 15,5 0,6
     Діяльність пошти та зв’язку 337300 95,3 3,7
         діяльність зв’язку 334603 95,4 3,7
Фінансова діяльність 85253 105,1 0,9
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 560135 85,3 6,2
     Операції з нерухомим майном 498716 89,6 5,5
        Здавання в оренду власного нерухомого майна 344764 92,1 3,8
     Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 33306 61,9 0,4
     Діяльність у сфері інформатизації 1074 70,2 0,0
     Дослідження і розробки 4213 99,5 0,0
     Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 22826 72,0 0,3
Державне управління 78324 122,6 0,9
Освіта 23245 56,5 0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 54617 80,3 0,6
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 111037 92,0 1,2
     Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 24472 135,3 0,3
     Діяльність громадських організацій1 ...1 ...1 ...1
     Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 77461 81,0 0,8
     Надання індивідуальних послуг 1824 91,9 0,0

__________________

1 Згідно із Законом України "Про державну статистику" інформація конфіденційна.