Капітальні інвестиції за 2008 рік
  Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Капітальні інвестиції 10635764 100,0
в т.ч.    
інвестиції в основний капітал 8999653 84,6
витрати на інші необоротні матеріальні активи 317253 3,0
витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт) 1240088 11,7
інвестиції в нематеріальні активи 62072 0,6
витрати на формування основного стада 16698 0,1