Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2020 року1
 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

344345

100,0

інвестиції в матеріальні активи

341634

99,2

будівлі житлові

5340

1,6

будівлі нежитлові

40396

11,7

інженерні споруди

15539

4,5

машини, обладнання та інвентар

195135

56,7

транспортні засоби

59858

17,4

земля

к

к

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

3338

1,0

інші матеріальні активи

к

к

інвестиції в нематеріальні активи

2711

0,8

з них

 

 

права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1217

0,4

програмне забезпечення та бази даних

1444

0,4

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.