Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2018 року1

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

365187

100,0

інвестиції у матеріальні активи

360377

98,7

житлові будівлі

11592

3,2

нежитлові будівлі

19493

5,3

інженерні споруди

10980

3,0

машини, обладнання та інвентар

235120

64,4

транспортні засоби

61701

16,9

земля

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

7151

2,0

інші матеріальні активи

14340

3,9

інвестиції у нематеріальні активи

4810

1,3

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

1023

0,3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні   права, патенти, ліцензії, концесії тощо

207

0,1

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.