Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень – грудень 2012 року1
  Освоєно (використано)
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 7839425 100,0
у тому числі за рахунок    
коштів державного бюджету 583400 7,4
коштів місцевих бюджетів 518693 6,6
власних коштів підприємств та організацій 6076823 77,5
кредитів банків та інших позик 283090 3,6
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 310739 4,0
інших джерел фінансування 66680 0,9

________________

1 За даними квартального спостереження