Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–грудень 2012 року1
  Освоєно (використано)
тис.грн. у % до
січня–грудня 2011 року загального обсягу
Усього 7839425 123,6 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 413879 194,3 5,3
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 411964 195,2 5,3
лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1915 91,7 0,0
Рибальство, рибництво
Промисловість 5278941 121,7 67,3
добувна промисловість 2605517 104,8 33,2
переробна промисловість 2344179 148 , 6 29,9
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 329245 135,6 4,2
Будівництво 406943 120,0 5,2
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 429594 145,8 5,5
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 23877 129,9 0,3
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 296396 265,3 3,8
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 109321 64,0 1,4
Діяльність готелів та ресторанів 16201 315,6 0,2
діяльність готелів 10734 343 , 3 0,1
Діяльність транспорту та зв'язку 95437 108,4 1,2
діяльність наземного транспорту 63142 96,8 0,8
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 13551 135,1 0,2
діяльність пошти та зв'язку 18744 153,1 0,2
діяльність зв'язку 18744 153,1 0,2
Фінансова діяльність 47903 1351,8 0,6
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 336842 138,8 4,3
операції з нерухомим майном 116931 157,9 1,5
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 72752 455,5 0,9
діяльність у сфері інформатизації 1087 77,8 0,0
дослідження і розробки 6468 78,8 0,1
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 139604 92,4 1,8
Державне управління 610958 113,6 7,8
Освіта 48852 141,4 0,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 124843 59,6 1,6
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 29032 81,4 0,4
санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 7288 115,8 0,1
діяльність громадських організацій 2 2 2
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 11086 48,0 0,2
надання індивідуальних послуг 10 010 1629,6 0,1

___________

1 За даними квартального спостереження

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»

Примітка.Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату.