Капітальні інвестиції за видами активів за січень–грудень 2012 року1

 

  Освоєно (використано)
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 7839425 100,0
інвестиції в матеріальні активи 7777297 99,2
житлові будівлі 426203 5,4
нежитлові будівлі 1212200 15,5
інженерні споруди 1561039 19,9
машини, обладнання та інвентар 3753210 47,9
транспортні засоби 368753 4,7
земля 123654 1,6
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 35236 0,4
інші матеріальні активи 297002 3,8
інвестиції в нематеріальні активи 62128 0,8
програмне забезпечення та бази даних 26887 0,3
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 9881 0,1

___________

1 За даними квартального спостереження.