Обсяг виконаних будівельних робіт у січні–лютому 2013 року
  Тис.грн. У % до загального обсягу
Будівництво 182897 100,0
Будівлі 61770 33,8
з них    
житлові 8634 4,7
нежитлові 53136 29,1
Інженерні споруди 121127 66,2

_______________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.