Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2013 року
  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 11110938 100,0
у тому числі за рахунок    
коштів державного бюджету 572939 5,2
коштів місцевих бюджетів 370476 3,3
власних коштів підприємств та організацій 8468534 76,2
кредитів банків та інших позик 1246026 11,2
коштів іноземних інвесторів 1 1
коштів населення на будівництво власних квартир 79250 0,7
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 308628 2,8
інших джерел фінансування 63341 0,6

_________________

1 Згідно із Законом України „Про державну статистику” інформація конфіденційна.